skip to Main Content
0216 970 08 98
7/24 Açık Hat: 0532 280 82 32

İdare,vatandaşlarına hizmetlerini götürürken,bu hizmetleri görebilmek için yetkili organları eliyle çeşitli kararlar almak zorundadır.Bu kararların sonucunda ya bir idari işlem yada bir idari eylem yapılır.Bunların temel amacı kamu yararının gerçekleştirilmesidir.İdari işlemler,idari makamlar tarafından kamu hukukuna ilişkin olarak kamu gücü kullanılmak suretiyle tek taraflı olarak yapılan,hukuka uygunluk karinesinden yararlanan,yürütülebilir nitelikli işlemlerdir.Fakat bazen,karar alınan bu işlem ve eylemler hukuka aykırı olabilmekte,vatandaşlar açısından haksız durumlar ortaya çıkarabilmektedir.Bazen de idarenin eylemleri sonucunda vatandaşlar zarar görebilmekte ve bu zararın tazmin edilmesi gerekmektedir.İşte böyle durumlarda menfaati ihlal edilenler tarafından yetki,konu,şekil,sebep,amaç yönlerinden açılan iptal davaları ile idarenin hukuka uygun davranması sağlanmakta,alınan karar hukuk aleminde hiç doğmamış gibi ortadan kaldırılmaktadır.

İptal kararları sadece davalı için değil,herkes için geçerlidir.Bir başka dava türü de idarenin işlem ve eylemleri sonucunda kişisel hakları zarar görenler tarafından zararlarının giderimi için açılan Tam Yargı (Tazminat) davalarıdır.Bu davaların yanında iptal davası ile birlikte gecikmesinde sakınca bulunulan hallerde yürütmenin durdurulması talebi de bir başka hukuki yoldur.Hukuk büromuzda anlatılan idare hukukuna ilişkin tüm konularda hukuki destek, danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunulmaktadır.

Eren Hukuk İdare Avukatı,  Kartal idare hukuku avukatı, Çağlayan idare hukuku avukatı, Şişli idare hukuku avukatı, Çekmeköy idare hukuku avukatı ve Ümraniye idare hukuku avukatı olmak üzere çeşitli lokasyonlarda müvekkillerimize hizmet veriyor olsak da İstanbul da İdare Hukuku avudari birimlerle olan tüm hukuki uyuşmazlıklar ve yaşamanız muhtemel avukatı olralan hak kayıpları karşısında sizin yanınızda olup gereken hukuk savaşını güçlü bir şekilde verecektir. Kamu kurumu ile bir meseleniz olup  haksızlığa uğramış olabilirsiniz.  Çoğu zaman memur işlemi hatası ile sonuçlanacak ve geç de olsa kazanacak olduğunuz hakkınız elinizden uçup gitmektedir.  Eren Hukuk İdare Avukatı sizi sonuna kadar savunup haklarınızı tazminat ve faizi ile birlikte almanızı sağlayacak, daha ilk görüşmede rahat bir nefes almanıza yardımcı olacaktır.

Ara
Yol Tarifi