skip to Main Content
0216 970 08 98
7/24 Açık Hat: 0532 280 82 32

İş hukuku işçilerle işverenler arasındaki iş ilişkilerini ve sonuçlarını düzenleyen kurallar bütünüdür. İş hukukunun temel ögesi işçi  olduğundan, insan odaklı bir hukuk dalıdır. İş hukuku kural olarak özel hukuk ilişkisidir. Ancak işçinin ve zayıfın korunması, sosyal devlet düşüncesiyle, emredici bir çok düzenlemeye yer verilmesi sebebi ile kamu hukuku özelliğinin de var olduğu söylenebilir.

Ülkeler çalışma hayatında emeği koruma ve çalışma barışını sağlama düşüncesiyle emredici nitelikte yasal düzenlemeler getirerek iş hayatına müdahale etmektedirler. İşçinin korunması düşüncesinden hareketle İş hukukunda, işçi lehine yorum ilkesi benimsenmiştir. Bu ilkeye göre, bir iş hukuku kuralının yorumunda tereddüt oluştuğunda, işçi lehine yoruma üstünlük tanınması gerekir. Ancak yapılacak yorum ve uygulamasında kamu düzeni ve çalışma barışına aykırılık teşkil etmemesi gerekir, yani bu hak mutlak olmayıp kamu düzeni ve çalışma barışıyla çelişmesi durumunda artık kamu düzenine ve çalışma barışına üstünlük tanınır.İşçi-işveren uyuşmazlıklarında hak kayıpları yaşamamak adına  bir avukat yardımından yararlanılması özellikle tavsiye edilir.

Kartal İş Kazası Avukatı

Ara
Yol Tarifi