skip to Main Content
0216 970 08 98
7/24 Açık Hat: 0532 280 82 32

 

Her avukatın başarılı bir şekilde takip edemediği bir alan olan ceza hukuku klişelerden kurtulmuş bir deryadır ve bu deryada uzun süren yolculuktan yara almadan kurtulmanın yolu da işin profesyonelce yapılıp her kelimenin dahi akıl süzgecinden geçirilip öyle kullanılmasından geçer…

Özgürlük iyidir! Eğer kısıtlanması riski varsa, uzman bir ceza avukatından başka hiç kimse size yardımcı olamaz.

Sizinle alakası bile olmayan bir konu bile olsa çoğunlukla gözaltına alınmanızla başlar ceza mahkemesinde ve belki de ağır ceza mahkemesinde yargılama süreciniz.

Bunun gibi mevcut kanuna göre kasten yaralama, dolandırıcılık, hürriyeti tahdit, mala zarar verme, tehdit gibi kasıtlı suçlardan 3 yıl veya daha az hapis cezası alanlar, taksirli suçlarda 5 yıl veya altında ceza alanlar, ölümlü trafik kazası veya iş kazası gibi taksirli suçlardan 5 yıl veya altında ceza alanlar, İcra- İflas Kanunu’nda düzenlenen icra-iflas suçları nedeniyle tazyik hapsine mahkum edilenler doğrudan açık cezaevine geçiş hakkına sahipler. Diğer suçlarda ise cezasının belli oranını kapalı cezaevinde geçiren ve iyi halli olanlar kalan cezalarını açık cezaevinde geçirebiliyor. Düzenleme ile cezanın ağırlığına göre hükümlünün cezaevinde yattığı süre artacak. Hırsızlık, uyuşturucu, terör, cinayet, çocuğa cinsel istismar suçlarının cezalarında yine artırıma gidilecek.

İnfazda temel ilke, Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin kurallar hükümlülerin ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefî inanç, millî veya sosyal köken ve siyasî veya diğer fikir yahut düşünceleri ile ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumları yönünden ayırım yapılmaksızın ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın uygulanır.

Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz.

İnfazda temel amaç

Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak istenilen temel amaç, öncelikle genel ve özel önlemeyi sağlamak, bu maksatla hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı korumak, hükümlünün; yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmaktır.

Ara
Yol Tarifi